فریدون سلطان خواه

نام :فریدون سلطان خواه تلفن :۸۸۷۳۳۵۷۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – احمدقصیر (بخارست) – روبروی دانشگاه علامه طباطبایی – بیمارستان آسیا ۰

عبداله موسوی

نام :عبداله موسوی تلفن :۸۸۷۳۳۵۷۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – احمدقصیر (بخارست) – روبروی دانشگاه علامه طباطبایی – بیمارستان آسیا ۰

داود جعفری

نام :داود جعفری تلفن :۸۸۸۸۴۰۴۰ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – ولی عصر – بالاتر از میدان ونک – خ. یاسمی – بیمارستان خاتم الانبیا ۰

احمدرضا روفیگری

نام :احمدرضا روفیگری تلفن :۸۸۸۸۴۰۴۰ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – ولی عصر – بالاتر از میدان ونک – خ. یاسمی – بیمارستان خاتم الانبیا ۰

فریور عبداله زاده لاهیجی

نام :فریور عبداله زاده لاهیجی تلفن :۶- ۷۷۶۰۱۰۰۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۷ – سمیه – بین خیابان بهار و شریعتی – پ. ۷۷ – بیمارستان آراد ۰

علی دیانت

نام :علی دیانت تلفن :۹- ۸۸۹۶۵۱۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – بلوار کشاورز – پ. ۵۹ – بیمارستان ساسان ۰

محمدرضا حقیقی فرد

نام :محمدرضا حقیقی فرد تلفن :۷۷۹۱۵۹۵۹ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۸ – نارمک – خ. آیت – نبش خیابان فرامرز ابراهیمی – پ. ۳۷ – ساختمان پزشکان لادن – ط. اول – واحد ۳ ۰

محمدحسن کاسب

نام :محمدحسن کاسب تلفن :۹- ۸۸۹۶۵۱۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – بلوار کشاورز – پ. ۵۹ – بیمارستان ساسان ۰

فریور عبداله زاده لاهیجی

نام :فریور عبداله زاده لاهیجی تلفن :۲۲۰۰۲۷۶۳ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۱ – الهیه – خ. شریفی منش – بن بست آذر – بیمارستان اختر ۰

رحیم مطلوبی

نام :رحیم مطلوبی تلفن :۲۲۲۷۶۱۸۴ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – میرداماد – نرسیده به میدان مادر (محسنی) – پ. ۹۳ ۰

شهرام ناظرانی

نام :شهرام ناظرانی تلفن :۲۲۲۷۹۴۲۵۲۲۵۶۹۱۴۹۹۱۲۱۱۱۲۲۱۶ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – شریعتی – بین میرداماد و دستگردی (ظفر) – پ. ۱۲۴۰ – طبقه همکف – واحد ۲ غربی ۰

درتاج

نام :درتاج تلفن :۲۲۴۰۳۷۴۲ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۱ – ولنجک – خ. بوستان – بیمارستان رامتین ۰

ابراهیم زنوزی

نام :ابراهیم زنوزی تلفن :۸۸۹۶۵۵۲۵ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – بلوار کشاورز – ک. رویان – پ. ۷۵ – ط. هشتم ۰

مصیب رضایی

نام :مصیب رضایی تلفن :۸۸۷۳۳۵۷۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – احمدقصیر (بخارست) – روبروی دانشگاه علامه طباطبایی – بیمارستان آسیا ۰

کیوان نجومی

نام :کیوان نجومی تلفن :۲۲۴۰۳۸۹۵ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۱ – ولنجک – خ. بوستان – بیمارستان رامتین ۰

خشایار ارفعی

نام :خشایار ارفعی تلفن :۸۸۷۳۳۵۷۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – احمدقصیر (بخارست) – روبروی دانشگاه علامه طباطبایی – بیمارستان آسیا ۰

رضا شهریار کامرانی

نام :رضا شهریار کامرانی تلفن :۸۸۸۸۴۰۴۰ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – ولی عصر – بالاتر از میدان ونک – خ. یاسمی – بیمارستان خاتم الانبیا ۰

محمد رازی

نام :محمد رازی تلفن :۹ -۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

تقی بغدادی

نام :تقی بغدادی تلفن :۹ -۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

محمدنبی نصیری

نام :محمدنبی نصیری تلفن :۹ -۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

محمدعلی نوبهاری

نام :محمدعلی نوبهاری تلفن :۹ -۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

بهرام مبینی

نام :بهرام مبینی تلفن :۹ -۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

حسین ملکان

نام :حسین ملکان تلفن :۹ -۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

غلام حسین کاظمیان

نام :غلام حسین کاظمیان تلفن :۹ -۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

حمید گرامی

نام :حمید گرامی تلفن :۹ -۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

محمدحسن کاسب

نام :محمدحسن کاسب تلفن :۹ -۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

حسین فائزی پور

نام :حسین فائزی پور تلفن :۹ -۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

غلام رضا شاه حسینی

نام :غلام رضا شاه حسینی تلفن :۹ -۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

خلیل علی زاده

نام :خلیل علی زاده تلفن :۹ -۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

محمدحسین جاویانی

نام :محمدحسین جاویانی تلفن :۸۸۸۷۰۹۲۵۹۱۲۱۳۹۵۳۳۹ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – گاندی – خ. دوم – ساختمان پزشکان دی – ط. چهارم ۰

محمود فرزان

نام :محمود فرزان تلفن :۸۳۸۳۸ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – کریمخان زند – خ. عضدی – پ. ۸۶ – بیمارستان آبان ۰

کامبیز رادفر

نام :کامبیز رادفر تلفن :۹- ۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

سیدمصطفی سادات

نام :سیدمصطفی سادات تلفن :۸۸۰۸۶۰۷۷ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

محمدرحیم دهقان

نام :محمدرحیم دهقان تلفن :۹- ۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

عادل ابراهیم پور

نام :عادل ابراهیم پور تلفن :۹- ۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

محمد امامی مقدم تهرانی

نام :محمد امامی مقدم تهرانی تلفن :۹- ۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

هادی بیک پور

نام :هادی بیک پور تلفن :۲۲۲۲۲۶۸۰ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – میرداماد – روبروی مسجدالغدیر – پ. ۱۳۸ – مرکز جراحی شایان ۰

حسین طلاییان

نام :حسین طلاییان تلفن :۲۲۸۵۷۸۴۰ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – شریعتی – نرسیده به میرداماد – ک. بهشت آسا – کلینیک شمس تبریزی ۰

صابر آرامی

نام :صابر آرامی تلفن :۹- ۸۸۰۸۶۰۸۱ متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه ۰

رامین ارژنگ

نام :رامین ارژنگ تلفن :۴۸۹۹۲۱۰۱ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۵ – بزرگراه کاشانی – بلوار ابوذر جنوبی – بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پیامبران ۰

حسین قنبری

نام :حسین قنبری تلفن :۷۷۲۴۲۴۵۴ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۸ – آیت – خ. جانبازان (گلبرگ) شرقی – ساختمان ایران زمین – واحد ۱ ۰

حسن نجف زاده

نام :حسن نجف زاده تلفن :۲۲۵۳۶۰۰۱ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۴ – بزرگراه رسالت – بین مجیدیه و بنی هاشم – ساختمان پزشکان یاس – پ. ۱۱۹۳ – ط. فوقانی داروخانه دکتر شناسی ۰

فرزاد آراسته

نام :فرزاد آراسته تلفن :۴۴۰۴۰۴۳۹ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۵ – بلوار فردوس شرقی – جنب بانک تجارت – پ. ۲۳۰ ۰

محسن موحدی یگانه

نام :محسن موحدی یگانه تلفن :۲۲۹۲۲۶۰۷ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – دستگردی (ظفر) – پ. ۲۲ – واحد ۵ ۰

محسن موحدی یگانه

نام :محسن موحدی یگانه تلفن :۵- ۸۸۷۶۲۷۵۴ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۷ – بهشتی (عباس آباد) – چهارراه اندیشه – خ. سهند – پ. ۱۰ – کلینیک سهند ۰

عامر عبادی

نام :عامر عبادی تلفن :۷- ۳۳۷۵۴۸۲۵ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۲۰ – دولت آباد – بلوار قدس – درمانگاه دارالتوحید ۰

شاه حسینی

نام :شاه حسینی تلفن :۸۸۳۰۶۱۶۵ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – کریمخان زند – خ. حسینی – ساختمان ۱۱۸ – طبقه همکف ۰

کامبیز پروین

نام :کامبیز پروین تلفن :۸۸۶۰۸۲۷۸ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – شیخ بهایی – ساختمان پزشکان شیخ بهایی – پ. ۱۷ – ط. چهارم – واحد ۴۳ ۰

حسن افراسیابی

نام :حسن افراسیابی تلفن :۶۶۵۰۵۷۲۲ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – ستارخان – روبروی پمپ بنزین گذرنامه – پ. ۲۱۰ – ط. اول ۰

ایرج نوبهاری

نام :ایرج نوبهاری تلفن :۶- ۸۸۹۰۳۲۴۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – استادنجات الهی (ویلا) – بالاتر از خیابان کریمخان زند – پ. ۳۱۵ – موسسه ایرانیان ۰

سامی

نام :سامی تلفن :۸۸۷۸۲۶۹۴ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – بزرگراه حقانی – نرسیده به چهارراه جهان کودک – پ. ۳۸ – طبقه همکف ۰

اعلمی

نام :اعلمی تلفن :۸۸۰۳۳۲۲۲ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – شیرازی – کلینیک غرب ۰

مهیج

نام :مهیج تلفن :۲۲۵۰۵۱۰۱ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۷ – بزرگراه رسالت – مجیدیه – جنب عکاسی عکس ریزان – پ. ۱۶۵ – ط. اول ۰

منصور سروش

نام :منصور سروش تلفن :۳ -۲۲۳۲۲۶۷۲ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۴ – استادحسن بنا (مجیدیه) شمالی – ۱۶ متری دوم – گلستان یکم – پ. ۲۶ – گروه پزشکی سروش صفا ۰

مهیج

نام :مهیج تلفن :۲۲۵۰۵۱۰۱ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۷ – بزرگراه رسالت – مجیدیه – جنب عکاسی عکس ریزان – پ. ۱۶۵ – ط. اول ۰

محسن کرمی

نام :محسن کرمی تلفن :۲۱ -۲۲۳۶۳۳۱۲ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – م. کاج – خ. سرو شرقی – نرسیده به میدان فرهنگ – بیمارستان پارسیان ۰

محمدرضا گل بخش

نام :محمدرضا گل بخش تلفن :۲۱ -۲۲۳۶۳۳۱۲ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – م. کاج – خ. سرو شرقی – نرسیده به میدان فرهنگ – بیمارستان پارسیان ۰

یحیی عظیمی

نام :یحیی عظیمی تلفن :۲۱ -۲۲۳۶۳۳۱۲ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – م. کاج – خ. سرو شرقی – نرسیده به میدان فرهنگ – بیمارستان پارسیان ۰

حیدر شهریاری راد

نام :حیدر شهریاری راد تلفن :۲۱ -۲۲۳۶۳۳۱۲ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – م. کاج – خ. سرو شرقی – نرسیده به میدان فرهنگ – بیمارستان پارسیان ۰

محمد طالبیان

نام :محمد طالبیان تلفن :۲۱ -۲۲۳۶۳۳۱۲ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – م. کاج – خ. سرو شرقی – نرسیده به میدان فرهنگ – بیمارستان پارسیان ۰

عبداله موسوی

نام :عبداله موسوی تلفن :۲۱ -۲۲۳۶۳۳۱۲ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – م. کاج – خ. سرو شرقی – نرسیده به میدان فرهنگ – بیمارستان پارسیان ۰

محمدعلی فخاریان

نام :محمدعلی فخاریان تلفن :۲۱- ۲۲۳۶۳۳۱۲ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – م. کاج – خ. سرو شرقی – نرسیده به میدان فرهنگ – بیمارستان پارسیان ۰

سیدحمید قاضی میرسعید

نام :سیدحمید قاضی میرسعید تلفن :۲۱- ۲۲۳۶۳۳۱۲ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – م. کاج – خ. سرو شرقی – نرسیده به میدان فرهنگ – بیمارستان پارسیان ۰

محمدحسن فرشاد

نام :محمدحسن فرشاد تلفن :۲۱- ۲۲۳۶۳۳۱۲ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – م. کاج – خ. سرو شرقی – نرسیده به میدان فرهنگ – بیمارستان پارسیان ۰

فضلعلی عشایری

نام :فضلعلی عشایری تلفن :۲۱- ۲۲۳۶۳۳۱۲ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – م. کاج – خ. سرو شرقی – نرسیده به میدان فرهنگ – بیمارستان پارسیان ۰

فریدون رحیمی

نام :فریدون رحیمی تلفن :۲۱- ۲۲۳۶۳۳۱۲ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – م. کاج – خ. سرو شرقی – نرسیده به میدان فرهنگ – بیمارستان پارسیان ۰

علی رضا فاضلی منش

نام :علی رضا فاضلی منش تلفن :۲۱- ۲۲۳۶۳۳۱۲ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – م. کاج – خ. سرو شرقی – نرسیده به میدان فرهنگ – بیمارستان پارسیان ۰

علی رضا زارع بیدکی

نام :علی رضا زارع بیدکی تلفن :۶۶۴۰۰۹۴۰ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۱ – حافظ – خ. نوفل لوشاتو – پ. ۵۱ – درمانگاه شهیدحیدری ۰

عباس مدنی

نام :عباس مدنی تلفن :۲۱- ۲۲۳۶۳۳۱۲ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۲ – م. کاج – خ. سرو شرقی – نرسیده به میدان فرهنگ – بیمارستان پارسیان ۰

فرهاد پورآزادی

نام :فرهاد پورآزادی تلفن :۶۶۴۰۰۹۴۰ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۱ – حافظ – خ. نوفل لوشاتو – پ. ۵۱ – درمانگاه شهیدحیدری ۰

سیدمهدی مهدوی

نام :سیدمهدی مهدوی تلفن :۳۳۸۰۲۸۴۵ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۴ – افسریه – خ. زمزم – نبش خیابان علامه امینی – درمانگاه شفا ۰

افشین حسینی

نام :افشین حسینی تلفن :۵۵۳۰۱۳۰۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۶ – خزانه بخارایی – نرسیده به پارک بعثت – بیمارستان خیریه ولی عصر ۰

سیدمحمدباقر طباطبایی

نام :سیدمحمدباقر طباطبایی تلفن :۳۳۸۰۲۸۴۵ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۴ – افسریه – خ. زمزم – نبش خیابان علامه امینی – درمانگاه شفا ۰

ملیندا روحی

نام :ملیندا روحی تلفن :۳۳۱۵۲۲۳۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۵ – افسریه – ۲۰ متری – خ. دهم – درمانگاه جوادالائمه ۰

کاوه رویانی

نام :کاوه رویانی تلفن :۶۶۲۳۷۰۵۷ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۸ – شهرک ولی عصر – خ. بهرامی – خ. مسلمی – پ. ۲۰ – درمانگاه بهپویان ۰

قلیان

نام :قلیان تلفن :۳۳۱۵۲۲۳۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۵ – افسریه – ۲۰ متری – خ. دهم – درمانگاه جوادالائمه ۰

بهداد ندیمی

نام :بهداد ندیمی تلفن :۳۳۱۵۲۲۳۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۵ – افسریه – ۲۰ متری – خ. دهم – درمانگاه جوادالائمه ۰

فواد دهقانی

نام :فواد دهقانی تلفن :۳۳۱۵۲۲۳۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۵ – افسریه – ۲۰ متری – خ. دهم – درمانگاه جوادالائمه ۰

عبدالرضا غفاری

نام :عبدالرضا غفاری تلفن :۳۳۱۵۲۲۳۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۵ – افسریه – ۲۰ متری – خ. دهم – درمانگاه جوادالائمه ۰

جاوید معرفت جهرمی

نام :جاوید معرفت جهرمی تلفن :۴- ۳۳۷۹۵۸۲۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۴ – ۱۷ شهریور – خ. ابن سینا – م. کلانتری – خ. کرمان – بیمارستان مردم ۰

محمدرضا فاخری

نام :محمدرضا فاخری تلفن :۴- ۳۳۷۹۵۸۲۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۴ – ۱۷ شهریور – خ. ابن سینا – م. کلانتری – خ. کرمان – بیمارستان مردم ۰

حمید ضرابی صفاری

نام :حمید ضرابی صفاری تلفن :۴- ۳۳۷۹۵۸۲۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۴ – ۱۷ شهریور – خ. ابن سینا – م. کلانتری – خ. کرمان – بیمارستان مردم ۰

آدرین رنجبر

نام :آدرین رنجبر تلفن :۴- ۳۳۷۹۵۸۲۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۴ – ۱۷ شهریور – خ. ابن سینا – م. کلانتری – خ. کرمان – بیمارستان مردم ۰

رضا کریمی

نام :رضا کریمی تلفن :۴- ۳۳۷۹۵۸۲۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۴ – ۱۷ شهریور – خ. ابن سینا – م. کلانتری – خ. کرمان – بیمارستان مردم ۰

آدرین رنجبر

نام :آدرین رنجبر تلفن :۴- ۳۳۷۹۵۸۲۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۴ – ۱۷ شهریور – خ. ابن سینا – م. کلانتری – خ. کرمان – بیمارستان مردم ۰

محمدابراهیم طاهریان

نام :محمدابراهیم طاهریان تلفن :۴- ۳۳۷۹۵۸۲۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۴ – ۱۷ شهریور – خ. ابن سینا – م. کلانتری – خ. کرمان – بیمارستان مردم ۰

محسن محمدقلیان

نام :محسن محمدقلیان تلفن :۴- ۳۳۷۹۵۸۲۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۴ – ۱۷ شهریور – خ. ابن سینا – م. کلانتری – خ. کرمان – بیمارستان مردم ۰

محمد چیت ساز

نام :محمد چیت ساز تلفن :۴- ۶۶۷۰۱۱۵۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۲ – انقلاب – روبروی خیابان استادنجات الهی (ویلا) – خ. پارس – بیمارستان دادگستری ۰

حسن مظاهری

نام :حسن مظاهری تلفن :۸۸۷۹۴۱۱۸ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۳ – دستگردی (ظفر) – بین آفریقا (جردن) و ولی عصر – پ. ۳۰۲ – ساختمان پزشکان سینا ۰

حمیدرضا اصلانی

نام :حمیدرضا اصلانی تلفن :۹- ۸۸۹۶۰۰۵۱ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – بلوار کشاورز – پ. ۱۸۳ – بیمارستان پارس ۰

انوشیروان دریاپیما

نام :انوشیروان دریاپیما تلفن :۹- ۸۸۹۶۰۰۵۱ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – بلوار کشاورز – پ. ۱۸۳ – بیمارستان پارس ۰

عوض ظفرمند

نام :عوض ظفرمند تلفن :۵۳ -۲۲۸۶۹۶۴۷ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۴ – بزرگراه رسالت – نرسیده به پل سیدخندان – بیمارستان رسالت ۰

جمشید میربها

نام :جمشید میربها تلفن :۵۳ -۲۲۸۶۹۶۴۷ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۴ – بزرگراه رسالت – نرسیده به پل سیدخندان – بیمارستان رسالت ۰

محمدرحیم دهقان

نام :محمدرحیم دهقان تلفن :۵۳ -۲۲۸۶۹۶۴۷ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۴ – بزرگراه رسالت – نرسیده به پل سیدخندان – بیمارستان رسالت ۰

محمد امامی مقدم

نام :محمد امامی مقدم تلفن :۵۳ -۲۲۸۶۹۶۴۷ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۴ – بزرگراه رسالت – نرسیده به پل سیدخندان – بیمارستان رسالت ۰

غفاری

نام :غفاری تلفن :۴- ۵۵۰۶۱۱۲۳ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۶ – نازی آباد – خ. رجایی – پ. ۵۰۲ – درمانگاه ۱۳ آبان ۰

منوچهر وحید فرهمندی

نام :منوچهر وحید فرهمندی تلفن :۸۸۷۳۹۳۳۴ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – بهشتی (عباس آباد) – خ. سرافراز (دریای نور) – ساختمان پزشکان تهران ۰

ذبیح اله حسن زاده

نام :ذبیح اله حسن زاده تلفن :۴۴۵۱۵۰۴۰ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۲۱ – جاده مخصوص کرج – خ. عبیدی – جنب پادگان ۱۵ خرداد – درمانگاه صنیع خانی ۰

مقتدر آزادی

نام :مقتدر آزادی تلفن :۴۴۵۱۵۰۴۰ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۲۱ – جاده مخصوص کرج – خ. عبیدی – جنب پادگان ۱۵ خرداد – درمانگاه صنیع خانی ۰

بهنام پنجوی

نام :بهنام پنجوی تلفن :۸۴۹۰۱ متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – کارگر شمالی (امیرآباد) – بالاتر از پمپ بنزین – بیمارستان شریعتی ۰

error: Content is protected !!