محمدتقی شفیعی

نام :محمدتقی شفیعی

تلفن :۹ -۸۸۹۶۵۱۸۱

متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۶ – بلوار کشاورز – پ. ۵۹ – بیمارستان ساسان

error: Content is protected !!