محمدرضا نبی زاده

نام :محمدرضا نبی زاده

تلفن :۱۱ – ۵۵۴۱۹۰۰۵

متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۱ – کارگر جنوبی – خ. کمالی – مرکز پزشکی لقمان حکیم

error: Content is protected !!