نکات بسیار ضروری برای خانواده هایی که بیمار کرونایی دارند

نکات بسیار ضروری برای خانواده هایی که بیمار کرونایی دارندایلنا:خانواده هایی که در خانه بیمار کرونایی دارند باید برای مراقبت از بیماران خود چند نکته مهم و ضروری را رعایت کنند.

به گزارش ایلنا، این نکات شامل موارد زیر است:

-باید به بیماران مبتلا به کرونا مایعات، سوپ و داروهای ضد دردی که نسخه نمی خواهد بدهید.

-هر دو (مراقب و بیمار) باید تا جایی که امکان دارد، حداقل تماس را داشته باشید.

-اگر امکان دارد به بیمار اتاق مجزا با امکان دسترسی به هوای تازه بدهید.

-زمانی که به آنها غذا می دهید فاصله ۶ فوتی را رعایت کنید.

-از موبایل برای مکالمه استفاده کنید.

-اگر ماسک دارید هر دو باید از ماسک استفاده کنید.

-حیوانات خانگی را از فرد بیمار دور نگه دارید.

-ظرف و لوازم بهداشتی مجزا در اختیار فرد بیمار قرار دهید.

-اگر چه ممکن است فرد بیمار احساس بدی پیدا کند اما هر بار بعد از استفاده او از دستشویی، آنجا را پاک و ضوعفونی کنید.

– سطوح پرکاربرد خانه را چندین بار در طول روز پاک کنید.

error: Content is protected !!