لیست بیمارستان های استان همدان

 

 

بیمارستان آتیه همدان
 همدان – شهرک مدنی – بیمارستان آتیه همدان
 +۹۸ ۸۱ ۳۴۲۹ ۰۲۳۱ : تلفن
نقشه دسترسی به بیمارستان آتیه همدان
بیمارستان بعثت همدان
همدان –  میدان رسالت – بلوار شهید بهشتی – بلوار شهید مطهری
+۹۸ ۸۱ ۳۲۶۵ ۰۰۳۰ : تلفن
 نقشه دسترسی به بیمارستان بعثت همدان
بیمارستان اکباتان همدان
همدان –  خیابان طالقانی – بیمارستان اکباتان
 +۹۸ ۸۱ ۳۸۲۵ ۶۱۲۰  : تلفن
نقشه دسترسی به بیمارستان اکباتان همدان
بیمارستان خیریه شهید مطهری همدان
همدان – میدان پیشاهنگی – خیابان شهید خرمرودی – ۱۲ متری خوشه
  +۹۸ ۸۱ ۳۸۲۲ ۴۰۰۳ : تلفن
نقشه دسترسی به بیمارستان شهید مطهری همدان
بیمارستان امام خمینی همدان
همدان – میدان شریعتی – خیابان میرزاده عشقی
+۹۸ ۸۱ ۳۸۳۲ ۱۳۷۱ : تلفن
نقشه دسترسی به بیمارستان امام خمینی همدان
بیمارستان مباشر همدان
همدان – خیابان مهدیه
+۹۸ ۸۱ ۳۸۲۶۹۰۵۱ : تلفن
 نقشه دسترسی به بیمارستان مباشر همدان
 بیمارستان فرشچیان همدان
همدان – خیابان میرزاده عشقی – اول خیابان هنرستان
+۹۸ ۸۱ ۳۱۳۲۹ : تلفن
 نقشه دسترسی به بیمارستان فرشچیان همدان
بیمارستان بوعلی همدان
 همدان – خیابان مهدیه – جنب بوستان مردم
 +۹۸ ۸۱ ۳۸۳۸۱۰۲۱ : تلفن
 نقشه دسترسی به بیمارستان بوعلی همدان
بیمارستان فاطمیه همدان
همدان – خیابان پاسداران
+۹۸ ۸۱ ۳۸۲۷۷۰۸۲ : تلفن
 نقشه دسترسی به بیمارستان فاطمیه همدان
 بیمارستان شهید بهشتی همدان
 همدان – ابتدای بلوار ارم
+۹۸ ۸۱ ۳۸۳۸۰۲۸۳ : تلفن
نقشه دسترسی به بیمارستان بهشتی همدان
بیمارستان ۵۵۷ ارتش همدان
 همدان ابتدای بلوار ارتش
+۹۸ ۸۱ ۳۴۲۷۲۲۶۰ : تلفن
نقشه دسترسی به بیمارستان ۵۷۷  ارتش همدان
بیمارستان آیت الله بهاری بهار همدان
 همدان – بهار – بلوار کشاورز – بیمارستان آیت الله بهاری
 +۹۸ ۸۱ ۳۴۵۰ ۰۴۴۱ : تلفن
نقشه دسترسی به بیمارستان آیت الله بهاری همدان
 بیمارستان امیرالمومنین اسدآباد همدان
 همدان – اسد آباد – بلوار ۲۲ بهمن – بیمارستان امیرالمومنین
+۹۸ ۸۱ تلفن : ۳۳۱۳۲۰۱۴
نقشه دسترسی به بیمارستان امیرالمومنین اسدآباد همدان
بیمارستان امام رضا کبودرآهنگ همدان
همدان – کبودر آهنگ – بلوار ولیعصر جنب پارک آزادگان – بیمارستان امام رضا
 +۹۸ ۸۱ ۳۵۲۲۴۵۵۴  : تلفن
 نقشه دسترسی به بیمارستان امام رضا کبودرآهنگ همدان
 بیمارستان امام حسن فامنین همدان
 همدان – فامنین – خیابان بیمارستان – بیمارستان امام حسن
+۹۸ ۸۱ ۳۶۸۲ ۶۰۴۰ : تلفن
 نقشه دسترسی به بیمارستان امام حسن فامنین همدان
 بیمارستان ولی عصر رزن همدان
 همدان – رزن – میدان شهرداری – بیمارستان ولی عصر
+۹۸ ۸۱ ۳۶۲۲ ۲۲۱۱ : تلفن
 نقشه دسترسی به بیمارستان ولی عصر رزن همدان
بیمارستان دکتر غرضی ملایر همدان
همدان – ملایر – بلوار نبوت – بیمارستان دکتر غرضی
 +۹۸ ۸۱ ۳۳۳۴ ۰۰۴۲ : تلفن
 نقشه دسترسی به بیمارستان دکتر غرضی ملایر همدان
بیمارستان مهر ملایر
همدان – ملایر – بلوار نبوت – بیمارستان مهر
+۹۸ ۸۱ ۳۳۳۵ ۱۰۴۵ : تلفن
 نقشه دسترسی به بیمارستان مهر ملایر
بیمارستان امام حسین ملایر همدان
 همدان – ملایر – خیابان پارک – خیابان دانشگاه – بلوار پرستاران – بیمارستان امام حسین
+۹۸ ۸۱ ۳۲۲۲ ۰۰۰۱ : تلفن
 نقشه دسترسی به بیمارستان امام حسین ملایر
بیمارستان ولی عصر تویسرکان همدان
همدان – تویسرکان – بلوار شهید بهشتی – بیمارستان ولی عصر
+۹۸ ۸۱ ۳۴۹۲ ۲۸۶۱ : تلفن
 نقشه دسترسی به بیمارستان ولی عصر تویسرکان همدان
بیمارستان آیت آلله علیمرادیان نهاوند همدان
همدان – نهاوند – جاده بروجرد – بلوار جانبازان
+۹۸ ۸۱ ۳۳۲۱۷۰۷۱ : تلفن
 نقشه دسترسی به بیمارستان آیت الله علیمرادیان نهاوند همدان
بیمارستان شهید حیدری نهاوند همدان
همدان – نهاوند – بلوار شهید حیدری – بیمارستان شهید حیدری
+۹۸ ۸۱ ۳۳۲۳ ۶۹۶۹ : تلفن
 نقشه دسترسی به بیمارستان شهید حیدری نهاوند همدان
کلینیک فوق تخصصی شیخ الرئیس همدان
همدان – چهاراه خواجه رشید – روبروی شرکت گاز – کلینیک شیخ الرئیس
+۹۸ ۸۱ ۳۸۳۲۱۰۰۶ : تلفن
 نقشه دسترسی به کلینیک فوق تخصصی شیخ الرئیس همدان
کلینیک تخصصی فخریه ملایر
ملایر – میدان بسیج – ابتدای بلوار پاسداران
+۹۸ ۸۱ ۳۲۲۴ ۹۲۲۳ : تلفن
 نقشه دسترسی به کلینیک تخصصی فخریه ملایر
 بیمارستان قائم اسد آباد
 اسدآباد – خیابان رفسنجانی – بلوار شهید قهاری
+۹۸ ۸۱ ۳۳۱۱ ۵۶۲۵ : تلفن
 نقشه دسترسی به بیمارستان قائم اسد آباد
بیمارستان پایگاه نوژه همدان
کبودرآهنگ – پایگاه نوژه
+۹۸ ۸۱۱ ۳۲۵۲ ۱۱۴۵
 نقشه دسترسی به بیمارستان پایگاه نوژه همدان
 کلینیک امام خمینی همدان
همدان – خیابان میرزاده عشقی – محل سابق بیمارستان امام خمینی – کلینیک امام خمینی
+۹۸ ۸۱ ۳۸۳۲ ۱۳۷۱
 نقشه دسترسی به کلینیک امام خمینی همدان

 

دیدگاهتان را بنویسید

+ 43 = 44

error: Content is protected !!