لیست بیمارستان های استان گیلان

مشاهده ترتیب نام مرکز شهرستان آدرس تلفن
۱ ۲۲ آبان لاهیجان لاهیجان‌ خیابان امام خمینی ۲۲۳۵۵۰۱
۲ امیرالمومنین رشت رشت‌ خ ۱۷ شهریور ۲۲۳۸۳۰۷-۸
۳ فامیلی رشت رشت‌ رشت خیابان بیستون روبروی موزه ۲۲۲۶۵۵۶
۴ ۱۷شهریور رشت رشت‌ رشت خ نامجومرکزآموزشیدرمانی ۱۷شهریور ۶-۳۲۲۹۵۲۳
۵ الزهرا(س) رشت رشت‌ رشت-خ نامجو روبروی ورزشگاه شهید عضدی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) ۳۲۲۹۵۲۳-۰۱۳۱
۶ توتونکاران رشت رشت‌ خیابان نامجو – بیمارستان توتونکاران ۳۲۲۷۰۱۰
۷ آریا رشت رشت‌ بلوار انزلی – بیمارستان خصوصی آریا ۷۷۵۹۷۹۰-۹
۸ ولیعصر(عج)نیروی دریائی رشت رشت‌ خ پاسداران ۰۱۳۳۳۳۳۶۰۹۰
۹ حضرت رسول اکرم (ص) رشت رشت‌ الاتر از میدان گیل – بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) ۶۶۶۲۲۱۴
۱۰ مرکز دانشگاهی رازی رشت‌ خیابان سردار چنگل ۰۱۳۳۳۵۵۴۵۹۳
۱۱ گلسار رشت رشت‌ گلسار – بلوار سمیه خیابان ۱۴۲ ۱۳۱-۷۷۲۱۷۱۸-۲۷
۱۲ پورسینا رشت رشت‌ خیابان نامجو ۳۲۲۰۳۰۶
۱۳ دکترحشمت رشت رشت‌ کوی بیانی ۶۶۶۹۰۶۴
۱۴ شفارشت رشت‌ بلوار امام خ ۱۵ خرداد ۰۱۳۳۳۶۶۲۳۵۰
۱۵ شهید بهشتی انزلی بندرانزلی‌ جاده آستارا – کلیور ۲ – بیمارستان شهید بهشتی انزلی ۵۲۲۲۰۰۸
۱۶ امام حسن مجتبی ( ع ) فومن فومن‌ جاده فومن به شفت ( کرد آ باد) ۰۱۳۲۷۲۲۷۰۱۷
۱۷ امام خمینی صومعه سرا صومعه‌سرا خیابان شهدا بلوار خرمشهر ۳۲۲۳۰۴۱-۳۲۲۳۰۴۲
۱۸ طاهری تالش ط‌والش‌ گیلان _تالش _بلوار ولیعصر ۴۲۳۳۱۲۲
۱۹ شهید نورانی تالش ط‌والش‌ تالش-خیابان شهید بهشتی ۴۲۲۱۱۰۱
۲۰ شهید دکتر بهشتی آستارا استارا خ حکیم نظامی شرقی ۵۲۱۳۱۶۱-۰۱۸۲
۲۱ دکتر شریعتی آستارا استارا چهار راه حکیم نظامی ۰۱۸۲-۵۲۲۲۰۶۶
۲۲ سید الشهدا لاهیجان لاهیجان‌ بازکیاگوراب- ۲۲۹۲۰۳۳-۰۱۳۴
۲۳ کوثرآستانه اشرفیه استانه‌اشرفیه‌ استانه ۸-۴۲۲۲۱۴۷-۰۱۴۲
۲۴ ۳۱ خرداد منجیل رودبار رودبار منجیل-شهرک ایثار گران ۷-۰۱۳۲۶۴۵۲۲۷۶
۲۵ ولیعصر عج رودبار رودبار ولی آباد ۰۱۳۲۶۲۲ -۳۳۱۱-۳۲۱۱
۲۶ امینی لنگرود لنگرود خیابان امام خمینی ۵۲۲۴۰۰۵-۰۱۴۲
۲۷ شهید انصاری رودسر رودسر خ شهدا ۰۱۴۲۶۲۲۳۰۰۱
۲۸ شفا لاهیجان لاهیجان‌ لاهیجان ۲۲۲۲۳۲۰
۲۹ مرکز آموزشی پژوهشی درمانی ولایت رشت رشت‌ خیابان نامجو – روبروی سازمان دامپزشکی استان گیلان ۰۱۳۱۳۲۴۵۱۳۳
۳۰ رسالت ماسال ماسال‌ جاده شاندرمن ۰۱۸۲۴۸۲۶۱۰۴
۳۱ سلامت رستم آباد رودبار رستم آباد – انتهای بلوار شهید بهشتی ۰۱۳۲۶۳۷۵۵۲۷
۳۲ بیمارستان قائم رشت‌ رشت -بلوار شهید افتخاری ۰۱۳۳۳۵۶۵۰۱۱
۳۳ کلینیک بعثت رشت رشت‌ رشت- خیابان انقلاب (حاجی آباد)- کلینیک فوق تخصصی بعثت رشت ۰۱۳۳۳۳۶۱۴۴۹
۳۴ غدیر سیاهکل سیاهکل‌ سیاهکل- خیابان امام- خیابان شهید انصاری ۰۱۳۴۲۳۲۵۵۲۱
۳۵ امام رضا شفت شفت‌ میدان انقلاب- خیابان ولیعصر ۰۱۳۳۴۷۸۶۹۸۶
۳۶ نیکوکار املش املش‌ املش- میدان امام حسین- بولوار امام خمینی- روبروی بانک تجارت ۰۱۳۴۲۷۲۹۸۵۱

 

دیدگاهتان را بنویسید

+ 50 = 54

error: Content is protected !!