جوانی کردن چه ویژگی‌هایی دارد؟

یک روانشناس بالینی در تبیین مفهوم جوانی کردن با اشاره به ضرب‌المثل «اندازه نگه دار که اندازه نکوست» گفت: حفظ تعادل در لذت بردن از لحظات جوانی و برنامه‌ریزی و اهتمام برای دستیابی به اهداف ومقاصد زندگی از ویژگی‌های «جوانی کردن» است.

حسین ابراهیمی‌مقدم افزود: دوران جوانی اصطلاحا به عنوان عنفوان دوران بزرگسالی شناخته می‌شود و عمدتا از ۱۸ سالگی تا ۳۵ سالگی را دربرمی‌گیرد.

این دوران که مرحله انسجام هویت، رشد اجتماعی وفرهنگی، استحکام افکار واندیشه و جهان‌بینی است به دلیل انتخاب شغل، همسرگزینی وتشکیل زندگی مشترک (خانوادگی) یکی از مهمترین مراحل زندگی بشری است. به عبارت دیگر، دوران جوانی به عنوان دوران انتخاب‌های اساسی زندگی، مهمترین جنبه دستگاه روانی جوان (رشد فکری وسطح آگاهی) را می‌سازد.

این استاد دانشگاه یادآور شد: برخی عبارات همچون “جوانی نکردم” و “باید جوانی می‌کردیم” که گاها از جانب عوام مطرح می‌شود، مترادف با شادی ونشاط، خوشی کردن و رها کردن غم وغصه است. اما جوانی کردن در مفهوم علمی مترادف با تفکر صحیح، برنامه‌ریزی، انتخاب و برداشت صحیح است. در واقع جوان باید از انرژی این دوران در هر یک از زمینه‌های ورزشی، هنری، اقتصادی وآموزشی استفاده کند و مانع از اتلاف انرژی شود.

این روانشناس بالینی تاکید کرد: گذران (اتلاف) وقت، انحرافات اجتماعی نظیر اعتیاد، انحرافات جنسی و… به مفهوم جوانی کردن نیست؛ گاه برخی جوانان خواهان طی کردن ره صد ساله در یک شب بوده و بر این اساس تحت‌ تاثیر بعضی از دوستان (دشمنان دوست‌نما) قرار گرفته و به انحراف کشیده می‌شوند.

قرار گرفتن تحت‌تاثیر خیالات و اوهام نیز یکی از آسیب‌های دوران جوانی است که عمدتا سبب ناامیدی وافسردگی می‌شود.

برخی رفتارهای پرخطر همچون رانندگی‌های پرخطر نیز عمدتا در جوانان مشاهده می‌شود. بر این اساس، امروزه برخی کشورها حق بیمه اتومبیل را نیز برای جوانان افزایش می‌دهند و از این طریق از تصادفات جوانان که عمدتا به دلیل تجارب ناکافی و هیجان بالا رخ می‌دهد، جلوگیری می‌کنند.

به گفته این مشاور خانواده، بنابراین درنظر گرفتن برخی عوامل بازدارنده برای جوانان نیز ضروری است.

این کارشناس همچنین با اشاره به نقش خانواده عنوان کرد: خانواده نیز در این دوران بسیار حائز اهمیت است. جوان الگوهای فکری و تربیتی را در محیط خانوادگی دریافت می‌کند. تعاملات اجتماعی، حفظ تعادل‌ها، پذیرش معنویت، قانون وجامعه‌پذیری در خانواده باید آموزش داده شود.

این مشاور با تاکید بر اهمیت الگوهای تربیتی یادآور شد: برقراری ارتباط صحیح با والدین نیز برای جوان (به ویژه والد همجنس) بسیار ضروری است. والد غیرهمجنس هم در نوع نگاه فرزندان به منظور انتخاب همسر نقش موثری ایفا می‌کند.

گاه جوانی کردن در عرف جامعه به مفهوم بی‌قیدوبندی و هدر دادن انرژی جوانی نیز تعبیر می‌شود اما این دوران در حقیقت زمان سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصادی، تحصیلی و لذت بردن از لحظات زندگی است.

به عبارت دیگر، جوان باید از کسب مهارت، حل مسئله، ورزش کردن و سرمایه‌گذاری برای آینده لذت ببرد و با برنامه‌ریزی دقیق و جامع برای خود و جامعه افتخارآفرینی کند.

به گفته این استاد دانشگاه، خانواده نیز در کنار این جوان باید احساس لذت و رضایت کند.

ابراهیمی‌مقدم تاکید کرد: در واقع حفظ تعادل در لذت بردن از لحظات جوانی و برنامه‌ریزی واهتمام و برای دستیابی به اهداف و مقاصد زندگی “جوانی کردن” است که سبب گذران صحیح دوران بزرگسالی و پیری خواهد شد.

منبع: ایرنا

error: Content is protected !!