دکتر حبیب اله مقدسی

نام :دکتر حبیب اله مقدسی

تلفن :۵۵۴۱۹۰۰۵-۹

متخصص گوش و حلق و بینی فوق تخصص جراحی گوش و قاعده جمجمه

آدرس مطب : چهارراه لشگر ـ خ کمالی ـ خ مخصوص ـ بیمارستان لقمان حکیم

error: Content is protected !!