دکتر ساسان اریس

نام :دکتر ساسان اریس

تلفن :۸۸۷۹۷۷۶۱

متخصص داخلی و فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری

آدرس مطب : خ ولیعصر ـ بالاتر از م ونک ـ ک والی نژاد ـ بیمارستان هاشمی نژاد

0
error: Content is protected !!