دکتر علی اکبر غضنفرپور

نام :دکتر علی اکبر غضنفرپور

تلفن :۰۳۴۵۰۳۲۲۶۱۳۷

متخصص اطفال

آدرس مطب :سیرجان خ امام خمینی ره -کوچه دکتر ادیب پور جنب آزمایشگاه دکتر خاتمی ساختمان عرفان طبقه اول واحد ۱

error: Content is protected !!