1 دیدگاه دربارهٔ «دکتر محمدرضا اسلامی امیرآبادی;

  1. جناب آقای دکتراسلامی یک انسان کامل ،باوجدان ویک پزشک بسیارمعتمدهستنددرمان ایشان درموردافسردگی بسیارعالیست

دیدگاه‌ها غیرفعالند.

error: Content is protected !!