دکتر محمد نقی طهماسبی

نام :دکتر محمد نقی طهماسبی

تلفن :۲۲۵۷۲۰۰۷-۲۲۵۷۲۰۰۸

متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی زانو

آدرس مطب : تقاطع دولت و کاوه – مجتمع پزشکی کاوه – طبقه دوم شماره۱۰

error: Content is protected !!