راهکار جدید برای جلوگیری از کرونا: کمتر حرف بزنید (فیلم)

اگر می توانستید در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شرکت کنید به چه کسی رای می دادید؟

مصطفی آجرلو
شهاب‌الدین عزیزی خادم
علی کریمی
کیومرث هاشمی

error: Content is protected !!