صدور مجوز کد اخلاق مطالعه فاز سوم واکسن ایران و کوبا

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش جهانپور، گفت: مطالعه فاز سوم کاندید واکسن سوبرانا (مشترک بین کوبا و انستیتو پاستور ایران) مجوز کد اخلاق گرفت.

وی افزود: در این مطالعه این کاندید واکسن (پروتئین نوترکیب از ناحیه RBD کنژوگه با توکسویید کزاز) در دو دوز (با و بدون دوز سوم یادآور) بررسی می‌شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: مطالعه به صورت دو سو کور و روی جمعیت ۱۸ تا ۸۰ سال انجام می‌شود.

وی افزود: یک ماه است که مطالعه فاز سوم این کاندید واکسن در کوبا نیز شروع شده است.

0
error: Content is protected !!