علی رضا جعفری زاد

نام :علی رضا جعفری زاد

تلفن :۷ – ۷۷۵۳۵۱۱۰

متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۲ – م. بهارستان – خ. مجاهدین اسلام – بیمارستان معیری

error: Content is protected !!