متولدین کدوم ماه حساس‌ ترند؟

آن ها انسان های درون گرایی بوده اما از درون با خودشان درگیری دارند. در این قسمت از نمناک قصد داریم حساسیت افراد مختلف را بر اساس ماه هایی که متولد شده اند، به شما توضیح دهیم.

متولدین کدوم ماه حساس‌ ترند؟

فروردین

فروردینی ها؛ افراد بسیار حساسی هستند و بیش از حد به مسائل اطراف واکنش نشان می دهند. آن ها خیلی در مورد آسیب دیدن احساسات دیگران نگران نیستند اما در مورد رفتارهای دیگران نسبت به خودشان حساسیت دارند.

اگر بخواهند چیزی بگویند، حتماً آن را بیان می کنند و از کسی نمی ترسند، حتی اگر آن چیز به دیگری آسیب وارد کند. آن ها خیلی انرژی خود را صرف فکر کردن در مورد نتیجه کار هایشان نمی کنند.

اردیبهشت

اردیبهشت ماهی ها دوست ندارند جنبه حساس شخصیت خود را به دیگران نشان دهند بنابراین آن را پنهان می کنند اما اشتباه نکنید! آن ها به شدت انسان های حساسی هستند. این افراد بسیار دلسوز و مهربان بوده تا اینکه آن روی شخصیت و تندخویی شان فوران نکند. اردیبهشت ماهی ها به کسانی که به کمک نیاز داشته باشند، یاری می رسانند و هرگز دریغ نمی کنند.

خرداد

خرداد ماهی ها معمولاً حرف های دیگران را به خودشان می گیرند. اگر کسی در مهمانی انها دعوت باشد و حال خوبی نداشته باشد، خودشان را مقصر می پندارند. خرداد ماهی ها معمولاً توانایی و قدرت تصمیم گیری بالایی ندارند و تحت تاثیر شرایط قرار می گیرند. معمولاً از احساسات دیگران آگاه هستند و کاری نمی کنند که باعث دلخوری آنها شود.

تیر

تیر ماهی ها سرشار از احساسات هستند و شاید بتوان گفت که حساسیتشان از متولدین ماه های دیگر بیشتر است و در مورد واکنش های دیگران فکر می کنند، مخصوصاً هنگامی که با اتفاقات منفی و چالش و سختی مواجه باشند. تیرماهی ها به شدت دلسوز هستند و درد دیگران را عمیقاً درک می کنند.

مرداد

مرداد ماهی ها حساس تر از چیزی هستند که در ظاهر نشان می دهند. اگر شخصی برایشان مهم باشد، عمیقاً در مورد طرز فکرش اهمیت می دهند و اگر تفکر او را مثبت نیابند، به شدت آسیب می بینند.

مرداد ماهی ها در مورد همه ارزش قائل نیستند و در مورد گفته ها یا کار های افراد معمولی اهمیت خاصی نمی دهند. آن ها می توانند به راحتی حساس و در بعضی از شرایط کاملاً بی حساس باشند بنابراین دسته بندی و تشخیص آن ها کار سختی است.

شهریور

شهریور ماهی ها انسان های حساسی هستند. به جزئیات توجه می کنند و این ویژگی بارز آن ها محسوب می شوند. آنها از اطراف خود به شدت آگاه هستند و بعضی چیزها واقعاً روی اعصابشان است.

شاید گاهی اوقات فقط جنبه های منفی را ببینند و بعضی چیزها را به خودشان بگیرند. شخصیت آن ها کمی پیچ و تاب دارد و احساساتشان کمی تغییر می کند و شما دقیقاً نمی دانید که گاهی اوقات باید چگونه با آن ها رفتار کنید، زیرا غیر قابل پیش بینی هستند.

مهر

مهر ماهی ها انسان های حساسی هستند. در تصمیم گیری سریع ناتوانی دارند. خیلی طول می کشد تا تصمیم بگیرند، زیرا به شدت نتایج را سبک سنگین می کنند. مهر ماهی ها هنگامی که تصمیمی می گیرند، نگران نظر دیگران هستند و می ترسند که تصمیم بدی گرفته باشند. یک تصمیم غلط تا مدت زمان زیاد به آن ها آسیب وارد می کند و ذهنشان را درگیر می کند.

آبان

آبان ماهی ها خیلی حساس به نظر می رسند اما تحت تاثیر اقدامات دیگران قرار می گیرند. آن ها به خاطر اتفاقاتی که در اطرافشان می افتد انگیزه می گیرند یا ممکن است بی انگیزه شوند. معمولاً تمرکزشان را روی کاری اختصاص می دهند که در حال انجامش هستند و سعی می کنند روی یک کار تمرکز داشته باشند و ذهن دیگران را به خوبی می خوانند.

آذر

آذر ماهی ها حساس نیستند. آنها خیلی به نتیجه جوک یا لطیفه ای که تعریف می کنند و تاثیر آن روی احساسات دیگران اهمیت نمی دهند. البته آنها انسان های بیخیالی نیستند اما گاهی اوقات بدون فکر عمل می کنند و برایشان اهمیتی ندارد که دیگران احساس کنند آن ها افراد خشنی هستند. فقط واقعیت را آنطور که باید، بیان می کنند و اگر هم کسی از شوخی شان ناراحت شود، آن را مشکل خود آن فرد می دانند.

دی

دی ماهی ها دوست دارند که دوست داشته شوند و دیگران در مورد آنها فکر های خوب داشته باشند. به همین دلیل در مورد طرز فکر دیگران نسبت به خودشان اهمیت می دهند. اگر باعث شرمندگی باشند یا چیزی غلط بگویند، با خودشان درگیر می شوند.

دی ماهی ها انسان های وظیفه شناسی هستند. معمولاً کارشان با دیگران خوب پیش می رود و جزء کارمندان تحسین برانگیز محسوب می شوند اما دوست ندارند که کسی از آنها انتقاد کند. آن ها به دنبال ایده آل ها هستند تا از هرگونه انتقادی جلوگیری کنند.

بهمن

اگر با یک بهمن ماهی دوست یا هم خانواده هستید حتما میدانید که متولدین ماه بهمن، افرادی حساس و نکته سنج هستند و همین حساسیت بالای آنها باعث میشود گاهی نسبت به مسائل اطرافشان واکنش سریع نشان دهند و خود را درگیر کنند. برخی از بهمن ماهی ها به زود از کوره در رفتن و لجبازی معروفند اما برخی سعی می کنند تمام حرکات و رفتارهای خود را کنترل کنند.

اسفند

اسفند ماهی ها به قدری حساس هستند که همیشه به عمیق ترین احساسات درونی خود رجوع می کنند. اسفند ماهی ها به خوبی دیگران را درک می کنند، دلسوز هستند به دیگران اهمیت می دهند و سعی می کنند بهترین خود باشند و بهترین کار ها را انجام دهند. در واقع حساس نبودن و یا احساسی نشدن برای آن ها غیرممکن است.

error: Content is protected !!