محمد خازنی فر

نام :محمد خازنی فر

تلفن :۶- ۷۷۶۰۱۰۰۱

متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۷ – سمیه – بین خیابان بهار و شریعتی – پ. ۷۷ – بیمارستان آراد

error: Content is protected !!