محمود فیلسوفی

نام :محمود فیلسوفی

تلفن :۴ -۷۷۵۶۲۶۲۱

متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۰۷ – باباخانلو (سرباز) – ک. شایگان – درمانگاه خیریه شهرستانی

error: Content is protected !!