ناصر اطهری

نام :ناصر اطهری

تلفن :۷- ۷۷۵۳۵۱۱۰

متخصص ارتوپدی وجراحی استخوان

آدرس مطب :ایران – تهران -منطقه ۱۲ – م. بهارستان – خ. مجاهدین اسلام – بیمارستان معیری

error: Content is protected !!