همکاری ۱۳۶۴ دفتر پیشخوان با بیمه سلامت/تعریف ماموریت جدید سازمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رنجبران افزود: لازم است در استان‌ها نیز باز تعریف درستی از مأموریت‌های جدید و به روز شده سازمانی صورت گیرد تا منابع موجود به درستی و در جایگاه واقعی هزینه شود.

وی ادامه داد: باید نیروهای موجود در جایگاهی که نیاز واقعی مجموعه است به کار گرفته شوند. لازم است آموزش‌های به روز در راستای تحقق دولت الکترونیک، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت صورت گیرد.

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه ۱۳۶۴ دفتر پیشخوان در سطح کشور با بیمه سلامت ایران همکاری می‌کنند، در خصوص ادامه فعالیت این دفاتر با توجه به الکترونیکی شدن فرآیندها گفت: سازمان بیمه سلامت ایران قصد ندارد فعالیت این دفاتر را تعطیل کند بلکه قصد دارد بر اساس مأموریت‌های جدید اقداماتی را برای آنان تعریف نماید به نحوی که کارمزد تعیین شده بر اساس همین نگرش خواهد بود.

error: Content is protected !!