واکسن کرونا تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد؟ (فیلم)

در صورتی که طبق نظر وزارت بهداشت واکسن‌های کرونا تحت پوشش قرار بگیرند، ماهم همکاری لازم را در این زمینه انجام می‌دهیم؛ بنابر این منتظر نظر وزارت بهداشت در این زمینه هستیم.

error: Content is protected !!