وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی

 وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی
پایگاه خبری- اطلاع رسانی وزارتخانه

مدیریت روابط عمومی

http://www.behdasht.gov.ir
پایگاه جامع آموزش و ارتقای فرهنگ سلامت

مدیریت روابط عمومی

http://www.salamat.gov.ir
اداره کل همکاری های بین الملل http://iad.behdasht.gov.ir
مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی http://imed.behdasht.gov.ir
اداره کل تجهیزات پزشکی http://www.imed.ir
مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات http://it.behdasht.gov.ir
شورای سیاست گذاری http://siasat.behdasht.gov.ir
نقشه سلامت ایران ۱۴۰۴ http://ihm.behdasht.gov.ir
مرکز حراست http://herasat.behdasht.gov.ir
هیات مرکزی گزینش http://selection.behdasht.gov.ir
هسته گزینش ستاد مرکزی http://sm.selection.behdasht.gov.ir
پایگاه ختم و معارف قرآن کریم http://quran.behdasht.gov.ir
معاونت پرستاری http://dn.behdasht.gov.ir
دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری http://dhh.behdasht.gov.ir
امور شاهد و ایثارگران http://isargaran.behdasht.gov.ir
معاونت آموزشی
معاونت آموزشی http://dme.behdasht.gov.ir
معاونت اجرایی معاونت آموزشی http://ded.behdasht.gov.ir
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی http://cgme.behdasht.gov.ir
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی http://scume.behdasht.gov.ir
دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی http://epsc.behdasht.gov.ir
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی http://gpde.behdasht.gov.ir
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی http://mbs.behdasht.gov.ir
دبیرخانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی http://oee.behdasht.gov.ir
دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی http://hcmep.behdasht.gov.ir
اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی http://cehp.behdasht.gov.ir  ,

http://www.ircme.ir

اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر http://vsa.behdahst.gov.ir
مرکز خدمات آموزشی http://edd.behdasht.gov.ir
مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.behdasht.gov.ir ,

http://sanjeshp.ir

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی http://edc.behdasht.gov.ir
مرکز امور هیئت علمی http://aac.behdasht.gov.ir
مجله طب و تزکیه http://www.tebvatazkiyeh.ir
ستاد انتخاب دانشجویان نمونه http://nemoneh.behdasht.gov.ir
المپیادهای علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور http://medolympiad.behdasht.gov.ir
معاونت حقوقی و امور مجلس
معاونت حقوقی و امور مجلس http://lap.behdasht.gov.ir
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت تحقیقات و فناوری http://www.hbi.ir
پایگاه اطلاع رسانی قرآن پژوهی و طب http://quran.hbi.ir
سامانه ملی مدیریت اطلاعات پژوهشی پزشکی http://www.research.ac.ir
بانک تخصصی ویدئویی سلامت http://healthtube.ir
بانک جامع تخصصی مقالات پزشکی http://medlib.ir
مرکز مدیریت تحقیقات، آموزش و مراقبت از بیماری سرطان http://bcancer.ir
بانک تخصصی فیلم آموزشی سلامت http://www.medtube.ir
جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی http://razi.research.ac.ir
سامانه برنامه جذب دستیاران پژوهشی http://rap.hbi.ir
دبیرخانه شورای عالی توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی http://rcd.hbi.ir
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت توسعه http://mrd.behdasht.gov.ir
مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری http://mdar.behdasht.gov.ir
اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی http://karkonan.behdasht.gov.ir
مرکز بودجه و پایش عملکرد http://budget.mohme.gov.ir/main
ذیحسابی و اداره کل امور مالی http://gdfa.behdasht.gov.ir
دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی http://prd.behdasht.gov.ir
اداره کل خدمات پشتیبانی و رفاهی http://intranet.behdasht.gov.ir
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت دانشجویی و فرهنگی http://farhangi.behdasht.gov.ir
پایگاه اطلاع رسانی قرآن و عترت http://www.mhqec.ir/index.php
معاونت درمان
معاونت درمان http://medcare.behdasht.gov.ir/
مرکز اورژانس تهران http://ems115.behdasht.gov.ir/
اداره ارزیابی فناوری سلامت http://ihta.behdasht.gov.ir
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی http://avab.behdasht.gov.ir
مددکاری http://behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&siteid=1&pageid=34482
معاونت بهداشت
معاونت بهداشت http://health.behdasht.gov.ir
آموزش سلامت همگانی http://iec.behdasht.gov.ir
اداره کنترل سل و جذام http://www.cdc.hbi.ir
دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی http://avab.behdasht.gov.ir
مرکز سلامت محیط و کار http://markazsalamat.behdasht.gov.ir

www.markazsalamat.ir

معاونت غذا و دارو
معاونت غذا و دارو http://fdo.behdasht.gov.ir
دبیرخانه مجامع شورا و هیات های امناء
دبیرخانه مجامع شورا و هیات های امناء http://omana.behdasht.gov.ir
سازمان ها و مراکز مرتبط
انستیتو پاستور http://pasteur.behdasht.gov.ir
انتقال خون http://www.ibto.behdasht.gov.ir
شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون http://www.ibrf.ir
مرکز مقاومت بسیج http://basij.behdasht.gov.ir
صندوق رفاه دانشجویان http://srd.behdasht.gov.ir
مجمع خیرین سلامت http://khayerinesalamat.ir

www.salamat-charity.ir


 

دیدگاهتان را بنویسید

+ 77 = 83

error: Content is protected !!