پایش بهداشتی ۴۷۵ هزار نفر در مرزهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور گفت: هم‌زمان با تداوم طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور، تا صبح چهارشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰، ۴۷۵ هزار و ۶۴ نفر در مبادی مرزی کشور پایش شده اند.

وی افزود: بر اساس طرح مراقبت بهداشتی، از ۴۷ هزار و ۲۲۴ نفر تست PCR گرفته شد.

error: Content is protected !!