۴ طرح حوزه سلامت جنوب کرمان بهره‌برداری شد

به گزارش ایرنا این طرح ها شامل اورژانس پیش بیمارستانی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بود.

دکتر اصغر مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا این طرح ها را شامل ساختمان مرکزی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی این دانشگاه و سه پایگاه اورژانس ۱۱۵  اعلام و بیان کرد: پایگاه های جاده ای مرکز فوریت های پزشکی شامل پایگاه صولان در شهرستان قلعه گنج، پایگاه میانچیل در جیرفت و پایگاه چاه حاجی در شهرستان کهنوج است.

وی تصریح کرد: ساختمان مرکزی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در زمینی به مساحت یکهزار و ۱۰۰ متر مربع و ۶۰ میلیارد ریال اعتبار بهره برداری شد.

مکارم زیربنای پایگاه های جاده ای شهرستان های جیرفت، کهنوج و قلعه گنج را در مجموع ۱۲۰ مترمربع با اعتبار پنج میلیارد ریال اعلام کرد.

طرح های افتتاحی امروز دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در قالب سی و هشتمین آیین پویش ره سلامت شامل افتتاح طرح های سازمان اورژانس کشور به بهره برداری رسید.

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هفت شهرستان را با جمعیت یک میلیون نفر در جنوب استان کرمان زیرپوشش دارد.

error: Content is protected !!